Flere hundre SAS-piloter mister jobben

Foto: Hans O. Nyborg

Flere hundre SAS-piloter mister nå jobben. Forhandlinger mellom flyselskapet og pilotforeningene førte ikke frem i forhold til planlagte kutt i antall ansatte.

Pilotforeningene har sagt nei til et forslag fra ledelsen som går ut på at halvparten av de oppsagte pilotene i selskapet kunne få beholdt sine jobber, mens alle fikk en jobbgaranti ut 2025.

Det er Dagens næringsliv som melder dette i dag. I følge avisen sier selskapets ledelse at de hadde forelagt pilotene et forslag hvor målet var å beholde rundt 300 av de som er oppsagt. Det var også et krav om å bidra med fleksibilitet i planleggingen og langsiktigheten som skal sikre konkurransekraft og lønnsomhet i selskapet heter det.

Pilotforeningene sier til avisen at de ikke har avvist å redde deler av de overtallige stillingene, og at de har tilbudt seg å finansiere lønninger til mange av de ansatte. men at vilkårene har gjort at det ikke ble enighet.

Samtlige av pilotene i SAS er i dag permittert 50 prosent fra sine stillinger.

Hans Olav Nyborg har stått bak Hangar.no siden år 2000. Nettsiden har tatt for seg nyhetsbildet fra luftfart i både Norden og i det internasjonale markedet. Gjennom de siste 18 årene har fokus for bloggsiden ligget på hendelser og ulykker innen luftfarten. Nyborg har jobbet som journalist og fotograf innen TV, radio og avis siden 1988. E-post: hansolav@hangar.no