1.9 C
Oslo
05/03/21
Hangar.no
TEAM BODØ

Forprosjekt for ny flyplass i Bodø er godkjent

Avinor har nå ferdigstilt forprosjektet for ny lufthavn i Bodø, og oversendt grunnlaget til Samferdselsdepartementet for gjennomføring av kvalitetssikring (KS2) i statlig regi og statlig beslutningsprosess.

For å sikre videre fremdrift vil Avinor samtidig fortsette detaljplanlegging gjennom 2021. Dette innebærer ytterligere konkretisering og planlegging før byggestart.

I forprosjektet er løsningene for ny lufthavn detaljert, basert på det utbyggingsalternativet som Regjeringen besluttet høsten 2020. Den nye lufthavnen skal etableres ca. 1 km sør-vest for dagens lufthavn i Bodø. Lufthavnen blir topp moderne med de nødvendige strukturer som skal til for å dekke regionens behov. Og ikke minst vil etableringen av en ny lufthavn frigjøre et stort areal til byutvikling som er det prosjektutløsende behovet for prosjektet.

Den nye lufthavnen vil også sikre en vesentlig redusert støybelastning for byen som følge av at flyplassen flyttes vel 1 km sørvest og i tillegg blir liggende i le av Rishaugen.

-I forprosjektet er det gjennomført et omfattende grunnarbeid som er nødvendig for å sikre gode planer for gjennomføring av prosjektet. Det er svært gledelig at vi holder fremdrift i prosjektet, og at vi nå har nådd enda en viktig milepæl. Med ferdigstilt forprosjekt er vi klar for ekstern kvalitetssikring og kan opprettholde god progresjon videre, sier Stine Ramstad Westby, konserndirektør i Avinor.

Detaljplanleggingen dreier seg blant annet om detaljering av kontraktstrategi og entreprisepakker. Det skal utarbeides konkurransegrunnlag for det som blir to store totalentrepriser for bygg og anlegg.

Glede i Bodø

Prosjektsjef i Bodø kommune for Ny by Ny flyplass, Irene Skiri, er også svært glad for den siste utviklingen. – Nå ligger vi godt an fordi grunnlaget for beslutningsprosessen er ferdig. Det betyr at prosjektet kan behandles av Regjeringen før sommeren og legges fram for Stortinget i forslaget til statsbudsjett for 2022, sier Skiri.

-Nå som prosjektet fortsetter for fullt, er Bodø kommune fremdeles positive til å være med i delfinansiering av planleggingsfasen, understreker Skiri.

Godt samarbeid mellom partene

-I utarbeidelsen av forprosjektet har vi hatt et godt samarbeid med Avinor og Bodø kommune, sier Trond Eliassen seksjonssjef i Forsvarsbygg. Vår rolle i prosessen har vært å sørge for at forsvarsektorens beredskapsmessige behov ivaretas, og Forsvarsbygg er fornøyd med resultatet som foreligger.

I tråd med vanlig prosedyre for store statlige investeringsprosjekter gjennomgår forprosjektet nå en ekstern kvalitetssikring på oppdrag av Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet. Nasjonal transportplan 2018-2029 legger til grunn at den nye lufthavna skal finansieres av Avinor, staten og et lokalt bidrag. Kvalitetssikringen skal derfor også omfatte finansieringsplanen for den nye lufthavna. I tillegg skal samfunnsøkonomien i prosjektet og andre kostnader for staten kvalitetssikres. Den eksterne kvalitetssikringen vil være en del av det endelige beslutningsgrunnlaget for regjeringen og Stortinget.

Andre saker

Kun litt over 60.000 reisende med Norwegian i februar – 8 fly i trafikk

Redaksjonen

TUI lanserer Thailand og Mexico fra Oslo kommende vinter

Redaksjonen

Bekrefter at MAX-flyene forsvinner fra flåten

Redaksjonen

Våre nettsider benytter cookies (informasjonskapsler) for å forbedre opplevelsen din av nettsidene ved at vi lærer mer om måten du bruker innholdet vårt på. Det kan f.eks. skje ved at en cookie «husker» innstillingene til neste gang, som visningsspråk på siden, og at sidene lastes raskere. Dette er standard internett-teknologi som de aller fleste nettsteder benytter. Ved å bruke nettsidene våre, samtykker du i at vi kan sette informasjonskapsler i din nettleser. Vi lagrer ikke informasjon som kan identifisere deg personlig gjennom dette. OK Les mer