Foto: Hans O. Nyborg

Det er stadig med stor forundring at undertegnede leser oppslag rundt bygging en tredje rullebane på Gardermoen. Det er da som regel politikere, enten på Stortinget, for Viken eller lokalt i Nannestad og Ullensaker som har sterke meninger om tema. Nivået rundt kunnskapen og innsikt i luftfarten er til tider på et rent lavmål at en kan spørre seg om politikere burde få uttale seg om saken.

Gjennom de siste 40 årene har også nivået med kunnskap hos politikere rundt planlegging av ny hovedflyplass og utbygging av Gardermoen i svært mange tilfeller holdt et så lavt nivå, at det er i det hele tatt utrolig at vi har en fungerer infrastruktur innen luftfart i vår land.

Når alle kurver så peker oppover igjen, flytrafikken øker og øker, en hovedflyplass begynner å bli for liten, da viser politikere at de med svært liten kunnskap velger å sette et standpunkt for ja eller nei til utbygging og utvidelse. Det uten kunnskap om fremtiden, utvikling og i det hele tatt med en famling i blinde.

På mange måter viser for eksempel nei-vedtaket hos politikere i det nye fylket Viken, at politikere burde konsentrere seg om vilkår for eldre, miljøtiltak og veiutbygging, fremfor luftfart. Politikerne i den nye samarbeidsplattformen i Viken har vedtatt at det ikke skal bygges noen ny rullebane på Gardermoen de neste årene.

Dette er noe som det absolutt ikke er aktuelt å gjøre før i 2030 uansett, og enn hvor mye krefter og energi politikere i Viken bruker på en tredje rullebane på Gardermoen, kan de hverken bestemme dette eller har noen myndighet i denne saken, så hvorfor bruke så mye tid på en slik sak da?

Vel politikere i Viken mener det er viktig å si i fra at de er opptatt av støy og arealbelastning lokalbefolkningen er opptatt av. Så derfor behandler og jobber politikere, som ikke har myndighet, som ikke kan bestemme, som egentlig ikke kan påvirke noe i denne saken, for eller mot en tredje rullebane på Gardermoen.

Faksimile Romerikes Blad 4. oktober 2019

Saken blir heller ikke bedre av at fylkespolitikere fra Arbeiderpartiet taler med to tunger. Der i gården har en bestemt seg for å si nei til bygging av en tredje rullebane på Gardermoen, men ja til fortsatt planlegging av rullebanen.

Det er Senterpartiet ved Sigbjørn Gjelsvik som i Stortinget fremmer forslag om å legge all planlegging av en tredje rullebane på Gardermoen, på is. SV, MDG og Venstre skal være for å stanse all jobbing rundt rullebanen sammen med SP, men uten at Arbeiderpartiet som vil ha sin fot i begge leire sier ja er det ikke flertall for forslaget på Stortinget.

Politikere i 2019 har en kjempe utfordring, en utfordring som er veldig i tiden, alle vil vise at de tenker grønt, klima og vil redde verden før den går under. Da sliter ofte de politiske partiene mellom to leire med en fot i vil og en fot i vil ikke.

En kan jo spørre seg hvor politikerne har vært de siste 20 årene når det gjelder klimakampen og frierier til velgere som skal matche MDG, men det er selvsagt en annen sak.

Politikere i Viken driver med et spill for galleriet. En krampetrekning av et vedtak som skal vise velgerne at, -Ja selvsagt tenker vi miljø, selvsagt er vi i mot og selvsagt vil vi kjempe på din side. Men det er og blir bare ord på et papir uten noen form for gjennomkraft.

I tillegg er det skremmende å se at så få politikere klarer å sette seg inn i luftfarten og utviklingen de neste ti årene frem til en tredje rullebane på Gardermoen melder seg som et behov. Det å høre en politiker i 2019 snakke varmt om at innen 2030 er alle fly elektriske og vi må kunne utnytte de to rullebanene på Gardermoen bedre, da trenger vi ikke en til, blir som om se de gode gamle glansbildene i album til en skoleelev på 1960-1970-tallet. Det ser fint og flott ut, og skinner vakkert med glitter, men er en fantasiverden.

Vår oppfordring er at flere politikere faktisk tar seg bryderiet med å se ut i verden, ta en tur til produsenter av det som kan bli elektriske fly i en større skala og få en virkelighets oppvåkning. Det er nemlig ikke slik at flytrafikken innen 2030 er fult ut elektrisk og at passasjerfly da vil være mindre, ta mindre plass og kan sendes avgårde tettere enn dagens fly. Hvem har fortalt at det er situasjonen om 10 år?

Ja vi er på vei mot noe spennende når det gjelder utslipps-frie fly, kanskje elektriske fly til og med, eller kanskje en helt annen teknologi som på sikt vil redusere utslippene og CO2 avtrykket betydelig. Men innen 2030 og deromkring?

Det er nok viktig for dagens politikere ikke å henge seg for mye opp i at det er elektriske fly som skal ta over på norske flyplasser. Det jobbes nemlig med flere typer utslippsfrie fly, og kilden til fremdrift er alt fra elektrisitet til biomasse uten utslipp, vindkraft, og andre typer energikilder.

Hvis Paris Air Show i år viste oss noe er det at det slett ikke er bare elektriske fly som er på tegnebordet. El-fly har på på mange måter utfordringer og begrensinger i størrelse slik det ligger i teknologien nå. Men vi må se fremover de neste 20, ja 30 årene så begynner vi å snakke.

Men at en tredje rullebane på Gardermoen blir et behov er det ikke tvil om slik utviklingen går i Norge. Det kan trolig ikke politikere stanse uansett, med mindre flyskammen skulle bre om seg da i Norge og stanse utviklingen i samfunnet videre, men skjer det?

Politikere har hørt fine ord om elektriske fly og bruker dette uvitende om teknologien, utviklingen og hva det er snakk om. I tillegg er det veldig populært å velge å legge en tredje rullebane fra Gardermoen til Moss Lufthavn Rygge.

Det er noe som politikere har tenkt ut at flytrafikken som er aktuell på Gardermoens tredje rullebane, kan heller sendes til Moss Lufthavn Rygge. For som Viken-politikere sier det, en må ta hensyn til beboere rundt Oslo Lufthavn Gardermoen og gi de mindre støy.

Men det er få som snakker om at Moss Lufthavn Rygge ligger i et område med lang flere beboere som vil bli berørt av støy, økt biltrafikk og muligens en tvangsflytting av boliger og gårder om det skal legges til rette for flytog og busskapasitet til flyplassen i Østfold.

I tillegg er det jo slik at Moss Lufthavn Rygge ikke kan ligge som en ubenyttet flyplass i ti år til når behovet for en tredje rullebane på Gardermoen melder seg. Nå lykkes ikke eierne av Moss Lufthavn å starte opp igjen i 2020, men håper på det skal skje i 2021. Vi tipper det ikke skjer, da vil også behovet for å bygge om og utnytte Moss Lufthavn Rygge til andre formål melde seg.

Et kjøpesenter er foreslått, rive flyplassen og tilbakeføre området, forslagene er mange. Men at terminalen og parkeringsfasiliteter blir stående ubrukt i ti år til for å vente på at flytrafikken som øker skal begynne å lande i Østfold er å tro på julenissen.

Forsvaret har økt fokus på Rygge flystasjon, men på sikt er det enten mulig at Forsvaret forsvinner helt, eller at trafikken av militære fly og transport tar seg opp betraktelig. Da kommer i tillegg konflikten mellom den militære trafikken og den sivile som på mange måter har vært en brems for Moss Lufthavn de årene flyplassen opererte med trafikk.

Vedtak og kommentarer fra politikere anno 2019 om en tredje rullebane på Gardermoen er svært lik den samme debatten som foregikk på Fornebu på 1970- og 1980-tallet. Den gang tok flere politikere til ordet for å bygge en ekstra rullebane på Fornebu, men forslagene om å bygge en ekstra rullebane eller benytte den som eksisterte på Gardermoen var vel så godt brukt.

Problemet var bare at politikere ikke kunne spå inn i fremtiden med hensyn til flytrafikken og utviklingen av denne.

I 1985 raste debatten om det skulle bygges to rullebaner på Gardermoen. Et flertall ville ikke ha dette og mente at det ikke var behov for en rullebane nummer to på Gardermoen de neste 15 årene. I 1993 var tonen en annen ettersom det skulle bli hovedflyplass. Men oppslag i mediene tydet også på at mange mente det ikke var behov for to rullebanen på hovedflyplassen som skulle åpne i 1998, de måtte kunne klare seg med den ene.

Nå er vi på samme debatt om en tredje rullebane, som på 1980-tallet. Det er andre politikere som står i debatten, men tema er det samme og mangel på kunnskap er likeså.

Hans Olav Nyborg
Redaktør

ANNONSE
Forrige artikkelFlyselskap setter alle fly på bakken – erklært konkurs av myndighetene
Neste artikkelFaser ut Airbus A330-flyene