Norske flypassasjerer er de tregeste i Europa til å sende inn erstatningskrav til flyselskapene. I snitt bruker nordmenn nesten to måneder på å sende inn krav etter kanselleringer eller forsinkelser.

Nordmenn er en av de mest flyreisende befolkningene i verden, og i løpet av et kalenderår kommer mange tusen nordmenn i problemer i forbindelse med sine flyreiser. I henhold til EUs regelverk EC261 har alle reisende krav på erstatning i forbindelse med flykanselleringer eller forsinkelser på over tre timer – med unntak av flyvninger der problemene ligger utenfor flyselskapets kontroll.

Flyerstatningsselskapet Airhelp har siden oppstarten i 2013 assistert over sju millioner passasjerer på verdensbasis. Etter en evaluering av tilsendte erstatningskrav fra 30 land under kalenderåret 2018, konkluderer nå selskapet med at nordmenn bruker aller mest tid av samtlige på å søke om erstatning: Fra flyproblemene oppstår til vi velger å søke om erstatning, går det i snitt hele 53,4 dager. Det er fire dager lengre enn Danmark på nest siste plass (49,3) og seks dager tregere enn våre svenske naboer (47,2). De raskeste til å kreve erstatning er portugisere (34,4 dager), etterfulgt av nederlendere (35,0 dager) og østerrikere (35,3 dager).

– Undersøkelsen viser at nordmenn – og faktisk også skandinaver som gruppe – ikke prioriterer å sende inn erstatningskrav selv om regelverket gir dem klar rett til erstatning. En uavhengig undersøkelse vi fikk gjennomført viser dessuten at nesten halvparten av nordmenn som har opplevd utfordringer på flyreise, aldri søker om erstatning, forteller landssjef for Airhelp i Norge, Andreas Hermansson.

For komplisert og tidkrevende

Hermansson mener statistikken er representativ for alle søknader som sendes inn, enten de sendes igjennom erstatningsselskap eller direkte til flyselskapene. Han tror årsaken til at nordmenn bruker lang tid – eller ikke sender erstatningskrav i det hele tatt – er sammensatt.

– Mange flyreisende kjenner ikke sine rettigheter godt nok, andre synes det er for komplisert eller tar for lang tid å søke. Økonomisk sett er vi jo godt stilt i Skandinavia, så trolig er det mange som ikke ser på erstatningen som viktig nok for dem.

Å fremme et erstatningskrav er likevel viktig av flere grunner, mener Hermansson.

– Lovene rundt erstatningsplikt ble etablert for å påse at flyselskapene gjør hva de kan for å levere tjenestene de selger til sine passasjerer. Dersom kanselleringer eller hyppige forsinkelser ikke hadde noen konsekvens for flyselskapene, ville vi etter alt å dømme sett langt flere av disse. I så måte er passasjererstatningen ikke bare en kompensasjon for tapt tid, det er også en nødvendig korreks for å sikre at flybransjen leverer kvalitet til sine kunder, avslutter landssjef for Airhelp i Norge, Andreas Hermansson.

Reisende som opplever forsinkelser eller kansellerte fly kan i henhold til EU lov EC261 ha krav på opp til 600 Euro i erstatning for enkeltflyvninger. Samlet går nordmenn glipp av millioner av kroner hvert eneste år i manglende erstatningsutbetalinger.

ANNONSE
Forrige artikkelAirbus innrømmer at A220 er et tapsprosjekt – så langt
Neste artikkelFraktet kostbar internett- satellitter med Antonov 124