Foto: Hans O. Nyborg

Den amerikanske flyprodusenten Boeing har pånytt mistet en avtale om leveranse av 737 MAX. Det er selskapet Flyadeal i Saudi Arabia som har valgt å avbestille 30 737 MAX-fly.

Avtalen flyselskap inngikk i 2018 om kjøp av 30 slike fly inkluderte også en opsjon på ytterligere 20 slike fly etter behov.

Flyselskapet som er under statlig eie gir ingen begrunnelse i sin pressemelding, men skriver at det er en flåte med Airbus-fly som nå skal være flytypen for Flyadeal fremover.

Hans Olav Nyborg har stått bak Hangar.no siden år 2000. Nettsiden har tatt for seg nyhetsbildet fra luftfart i både Norden og i det internasjonale markedet. Gjennom de siste 18 årene har fokus for bloggsiden ligget på hendelser og ulykker innen luftfarten. Nyborg har jobbet som journalist og fotograf innen TV, radio og avis siden 1988. E-post: hansolav@hangar.no