Foto: Wikipedia

Flyselskapet Malawian Airlines er svært nær en konkurs. Det er Ethiopian Airlines og malawiske myndigheter som eier selskapet med 49 henholdsvis 51 prosent hver.

I følge nettsiden Ch-aviation er selskapet tom for penger og trenger sårt å få inn ny frisk kapital. Den 25. mars i år valgte styrte i selskapet å erklære selskapet for insolvent, samt at det er over og ut dersom ikke aksjonærene kommer med mer penger. Selskapet hadde tapt store beløp før pandemien satte inn, men har ikke klart seg noe bedre etter at Covid-19 fikk fotfeste verden over.

Det er nå opp til eierne om de ønsker at flyselskapet skal fortsette, eller om det skal legges ned. Selskapet opererer Boeing 737 og Dash 8 i sin flåte.

Hans Olav Nyborg har stått bak Hangar.no siden år 2000. Nettsiden har tatt for seg nyhetsbildet fra luftfart i både Norden og i det internasjonale markedet. Gjennom de siste 18 årene har fokus for bloggsiden ligget på hendelser og ulykker innen luftfarten. Nyborg har jobbet som journalist og fotograf innen TV, radio og avis siden 1988. E-post: hansolav@hangar.no