Foto: Facebook

Et Boeing 747-400F (N356KD) fra selskapet Western Global Airlines fikk deler av vingen klippet av på flyplassen Columbia Metropolitan Airport, som er er den viktigste kommersielle flyplassen for Columbia og Midlands-regionen i South Carolina. 

I følge Airways skal flyets ene vinge ha truffet en lysmast under forberedelse til å skulle kjøre ut mot rullebanen.

Det skal være den ytterste delen av vingen med vingetuppen som skal være skadet. I følge Airways må flyet nå repareres og blir stående flere dager på bakken.

Selskapet flyr ofte på oppdrag for UPS.

Hans Olav Nyborg har stått bak Hangar.no siden år 2000. Nettsiden har tatt for seg nyhetsbildet fra luftfart i både Norden og i det internasjonale markedet. Gjennom de siste 18 årene har fokus for bloggsiden ligget på hendelser og ulykker innen luftfarten. Nyborg har jobbet som journalist og fotograf innen TV, radio og avis siden 1988. E-post: hansolav@hangar.no