Mari Hermansen tiltrer stillingen som ny HR-direktør i Avinor 1. juni. Hun vil være en del av Avinors konsernledelse med rapportering til konsernsjef.

Hermansen er utdannet jurist fra 1995, har erfaring fra offentlig forvaltning, privat næringsliv og advokatvirksomhet. Hun har vært medlem av en rekke utvalg som ØKOKRIMs kontaktutvalg mot hvitvasking og nå leder av TAF (NHO Luftfarts tariffpolitiske utvalg). De siste sju år har hun arbeidet i HR-avdelingen i SAS Norge, hvor hun har hatt ulike roller, blant annet som forhandlingssjef og HR-direktør i SAS i Norge.